Překlad z AJ do ČJ

13
bodů

Překlad standardů managementu.

Překlady
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Účelem je zpřístupnění standardů zaměstancům, kteří nehovoří anglicky.

Popis

Jedná se o překlad několika desítek anglických výroků, které budou následně hodnotit zaměstnanci organizace. Standardy slouží ke zmapování stavu organizace a navržení plánu na organizační rozvoj.
poskytovatel zdravotních a sociálních služeb
Lidská práva
Sociální služby
Zdraví
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Charita ČR je nezisková organizace, která poskytuje zdravotní a sociální služby v České republice. Působí rovněž v zahraničí, a to v rámci humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Je respektovaným členem mezinárodní charitní sítě Caritas Internationalis. Svou zahraniční činnost zaměřuje na zdravotní a sociální oblast, stejně tak se věnuje rozvoji živobytí místního obyvatelstva či problematice vzdělávání dětí i dospělých.