Překlad strategie organizace z ČJ do AJ

7
bodů

Překlad popisu strategie organizace v rozsahu ca 6 stránek

Překlady
Tady a teď | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Moc by nám pomohl urgentní rychlý překlad z ČJ do AJ naší organizační strategie, kterou zasíláme partnerské organizaci.

Popis

Dokument sestává z informací o organizaci, swot, nastavení cílů organizace a strategie na 2015-2016. Jedná se tedy spíše o formálnější text, ale může být zajímavé pro překladatele se zájmem o NGO žargon :-)
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.