Překlad do angličtiny

0
bodů

Potřebovali bychom přeložit podnikatelský záměr a projekt do anglického jazyka

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Žádost o grant v zahraničí

Popis

Máme podnikatelský záměr a projekt v jednom, který potřebujeme přeložit a stylizovat tak, aby to dávalo smysl i v angličtině. Děkuji předem za Váš čas a zájem pomáhat.
Pomoc handicapovaným - první projekt je chráněná dílna
Sociální služby
Poradenství
Občanská společnost
Myšlenka provozování chráněné dílny vznikla v roce 2010. A realizace se započala v roce 2015. Cílem je zaměstnávat osoby zdravotně znevýhodněné v regionu Bílina. Přejeme si pro ně práci v klidném pohodovém prostředí, bez nutnosti úkolové práce. Pokud by na zaměstnance byl vyvíjen nátlak, dílna ztratí svůj význam - CHRÁNĚNÁ. Je známo, že v regionu Bíliny je situace nezaměstnaných a zvláště pak nezaměstnanost osob se zdravotním postižením závažným problémem a pravděpodobnost jejich pracovního uplatnění je velmi nízká. V současné době je plán zaměstnat 7 osob se zdravotním znevýhodněním. Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou: Orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními. Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními. Rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými. Hlavním účelem chráněného pracovního místa v Bílině, je umožnit pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním. Naše snaha je službu dále rozšiřovat a tím dávat šanci většímu počtu našich spoluobčanů na hodnotnější život.