Vytvořit grafický návrh vizitky

0
bodů

Vytvořit grafický návrh vizitky pro členy našeho oblastního spolku.

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme obměnit a oživit stávající design našich vizitek.

Popis

Potřebujeme vytvořit grafický návrh vizitek (standardní formát - 90/50) - náhledy v pdf a výslednou práci i se zdrojovým souborem pro možnost editace jména, pracovní pozice a kontaktních údajů. Vizitky je nutno ladit do červené barvy. Specifikaci a potřebné podklady poskytneme zpracovateli.
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Občanská společnost
Jsme jedním z celkem 67 pobočných spolků Českého červeného kříže. V oblasti Chebska a Sokolovska (Karlovarský kraj) zajišťujeme kurzy první pomoci, poskytujeme zdravotnické služby na kulturních a sportovních akcích, propagujeme dárcovství krve a oceňujeme bezplatné dárce krve, pořádáme akce pro děti a mládež, spolupracujeme s IZS a mnohé další. Při naší dobrovolné práci se řídíme základními principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.