Návrh plakátu na Soutěž mladých zdravotníků

0
bodů

Návrh plakátu na postupovou Soutěž mladých zdravotníků, konanou každoročně v Chebu.

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme vytvořit plakát na "Soutěž mladých zdravotníků" - soutěž pro děti I. a II. ZŠ v poskytování první pomoci.

Popis

Potřebujeme vytvořit plakát (A4) na každoroční "Soutěž mladých zdravotníků" (postupová soutěž v poskytování první pomoci), abychom oslovili co nejvíce dětských družstev. Specifikaci a potřebné podklady poskytneme zpracovateli.
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Občanská společnost
Jsme jedním z celkem 67 pobočných spolků Českého červeného kříže. V oblasti Chebska a Sokolovska (Karlovarský kraj) zajišťujeme kurzy první pomoci, poskytujeme zdravotnické služby na kulturních a sportovních akcích, propagujeme dárcovství krve a oceňujeme bezplatné dárce krve, pořádáme akce pro děti a mládež, spolupracujeme s IZS a mnohé další. Při naší dobrovolné práci se řídíme základními principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.