Výroční časopis Domova seniorů

13
bodů

Potřebujeme graficky upravit slavnostní výroční časopis Domova seniorů

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Letos slavíme 20. let otevření Domova seniorů Novovysočanská a rádi vydali výroční číslo

Popis

Dáváme dohromady příspěvky, ale sociální pracovnice nedokáží časopis graficky zpracovat, tak, aby se dal jednoduše vytisknout. Občasník vycházel i dřív, ale po výměně zaměstnanců již to nedokážeme. Klienti sami přispějí články. Potřebujeme je vhodně seřadit, upravit, dát obálku. Na našich webovkách jsou k dispozici starší čísla.
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.