Plakátek / Pozvánka na čarodějnice

10
bodů

Návrh plakátku na čarodějnickou akci pro děti

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom pozvali rodiny s dětmi na čarodějnickou akci - pálení čarodějnic atd.

Popis

Potřebujeme vyrobit plakátek na akci Čarodějnice v Podbořanech. Na této akci budou soutěže pro děti, pálení čarodějnice apod. Pozvánka - plakátek musí být lákavý a poutavý, abychom přilákali co nejvíce rodin s dětmi :)
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.