Nové logo spolku Bethany

0
bodů

Potřebovali bychom logo pro náš nově založený spolek.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom měli jasný symbol, který se bude vztahovat k naší práci a poskytovaným službám, uváděný na korespondenci i razítku.

Popis

Jsme nový spolek založený za účelem vzniku komunitního centra zaměřeného na: osoby po výkonu trestu, osoby z okraje společnosti, rizikové ohrožené skupiny sociálně patologickými jevy, osoby v těžkých životních situacích. Spolek a komunitní centrum má být postaveno na evropských křesťanských hodnotách vzájemného občanského spolubytí, stavících na vzájemném respektu osob, uznávajících váhu rodiny a pevných vztahů. Stavících na vzájemné reciprocitě osob užšího i širšího společenského prostředí a na vztahu k regionu a kultuře. Cílem je snižovat riziko recidivy a sociálně nežádoucího chování u výše charakterizované cílové skupiny. Podpořit znovu –začlenění těchto osob do společenského života a podpořit ukotvení těchto osob do nejméně rizikových způsobů existence mezi běžnou „zdravou populací“. Činnost centra je koncipována do jednotlivých atelierů či terapeutických dílen, zaměřených na tu kterou činnost směřující k osobnostnímu růstu klientů. ( arteterapeutický at., psychoterapeuticky at., rukodělný at., relaxační at.,….). Jednoduše potřebujeme logo, které nás bude reprezentovat jako lidi, kteří jsou tady pro lidi. Bethany je jméno převzaté z příběhu o vzkříšení Lazara, kdy název Bethany (Betánie) znamená mimo jiné právě dům pomoci. Našim účelem je přivádět a začleňovat lidi zpět do života.
Spolek
Lidská práva
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Věnujeme se lidem v těžkých krizových situacích a osobám na okraji společnosti.