Překlad projektu do AJ

0
bodů

Překlad projektu do AJ - cca 4 stránky textu

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

překlad projektu pro donátora do AJ - jedná se projekt Integračních školiček Smíšek a dílničky pro maminky v nouzi

Popis

projekt cca 4 stránky textu přeložit do AJ
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity