Překlad mandátu naší komunity do angličtiny

0
bodů

Vytvořili jsme mandát pro naši komunitu na další čtyřleté období a potřebujeme jej přeložit do anj.

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Mandát komunity v angličtině potřebujeme poslat naší koordinátorce z L´Arche Internationale, se kterou spolupracujeme.

Popis

Potřebujeme přeložit text v rozsahu jedné A4. Je to odborný text, který se týká komunitního života naší organizace, sociální práce. Jde o mandát komunity Benediktus na roky 2016-2020, který si všichni členové komunity stanovili. Potřebujeme to v angličtině dát na náš web a poslat koordinátorce L´Arche a další spolupracovníkům.
komunita s lidmi s mentálním postižením
Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Jsme komunita s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných horách. Společně obnovujeme toto historicky významné místo v duchu tradic, řemesel a kulturního odkazu našich předků. Skrze vztahy v tomto společenství se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti. Co děláme: Tvoříme komunitu, ve které žijí a pracují nejen lidé s mentálním postižením, což prakticky znamená: - poskytujeme sociální služby: - centrum denních služeb, která rozvíjí člověka s mentálním postižením a zapojuje jej do běžného a života společnosti - sociálně terapeutické dílny (kulturní s kapelou BeneBend, dílna přírodních produktů), ve kterých lidé s mentálním postižením získávají pracovní návyky a dovednosti, aby se uplatnili na trhu práce - chráněné bydlení, ve kterém lidem s postižením pomáháme využívat svých přirozených možností a schopností, zapojit se do běžného života a prožívat pocit vlastní hodnoty - vytváříme chráněná pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností, zejména pro lidi s mentálním postižením: dílna keramická; dílna údržbová, ve které provádíme údržbové práce pro veřejnost a pro vlastní potřeby; dílna přírodních produktů - dekorativní vazby, sušení ovoce a bylin - obnovujeme místní kulturní a duchovní dědictví: pořádáme akce pro veřejnost (Svatoanenská pouť, Pašije, koncerty), děláme ukázky řemeslné výroby (tkaní, keramika, …), rekonstruujeme historické budovy v Modletíně (fara, lázně, ...) a postupně je zabydlujeme a využíváme pro naši činnost