Plakátek s informacemi o nabízených službách

10
bodů

Informační letáček se službami, které nabízíme v naší neziskovce.

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom měli poutavý plakát / letáček s obecnými informacemi o naší neziskové organizaci, o akcích, které pořádáme.

Popis

Naše neziskovka funguje třetím rokem a naše nabízené služby dostaly jasný rozměr. Akce, které pořádáme se staly pravidlem a proto bychom rádi našim klientům nabídly informační leták, kde se o nás dozvědí veškeré informace. Zároveň potřebujeme tyto data připravit pro tisk roll upu.
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.