Tvorba loga

13
bodů

Tvorba loga pro použití na facebook, web a tiskové materiály

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Potřebujeme logo, které by vkusnou formou poukazovalo/korespondovalo s činností naší společnosti - v té ideální variantě.

Popis

V příloze je logo, které nás na internetu inspirovalo. Je vcelku jednoduché a takové podobné by mohlo být i to naše :) Vzhledem k tomu, že převážně pomáháme lidem na útěku (naše týmy byly na Balkáně i Řeckých ostrovech), chceme pomáhat i ve vzdálenějších oblastech světa, například na Srí lance, či přímo v Čechách lidem bez domova či v tísni. Principem loga bylo původně, aby byl zobrazen most, mezi smutným člověkem na jedné straně a veselým na straně druhé. Případně mostní pilíře dva, které by onen význam ukazovali. Pak jsme nalezli logo, které je v příloze a řekli jsme si, ano, to je ten most. Ale bohužel, toto logo používá organizace a nechceme krást. Rádi by jsme tak dali možnost začínajícímu grafikovi, či grafikovi, který by rád nabral reference, nebo prostě jen chtěl pomoci dobré věci. Těšíme se na spolupráci :) Most naděje, z.s. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=916514&typ=PLATNY

Přílohy

2077-logo-01.png

podpora lidem na útěku či v humanitární/osobní krizi
Lidská práva
Sociální služby
Poskytování okamžité humanitární pomoci lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích Poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti humanitární a charitativní pomoci Poskytování krátkodobé i dlouhodobé pomoci lidem žijícím v chudobě, ve špatných životních podmínkách nebo lidem znevýhodněným Propagační činnost v oblasti charitativní a humanitární pomoci