Hledáme skvěláckýho kreativce

0
bodů

Potřebujeme vymyslet název a motto pro náš nově vznikající soc. podnik

Marketing
Public Relations
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jsme na úplném začátku, potřebujeme pomoc vymyslet trefný název pro náš nový sociální podnik. Chceme vybudovat značku!

Popis

Zakládáme sociální podnik v oblasti šití oděvů, zaměstnáme při tom OZP a osoby ohrožené soc. vyloučením. Samozřejmě máme nějaké napady na název, ale stále to není ono...Počítáme s tím, že provedeme výzkum/výběr/ověření vhodnosti názvu s okruhem potenciálních zákazníků. Potřebujeme mít alespoň 5 vyvážených variant pro název a motto naší nové firmy. Název by měl vyjadřovat naše vize, měl by uspět jako správná webová adresa a měl by definovat náš styl a do budoucna být vyjádřením naší značky. Chceme něco šmrcovního, zapamatovatelného, pozitivního, barevného, dětského/rodinného, něco co v zákazníkovy vzbudí respekt a důvěru, něco co bude odrazem českého kvalitního oděvního designu s přidanou hodnotou sociálního aspektu. Budeme moc vděční za pomoc při tvorbě názvu!!!
Začínající sociální podnik
Sociální služby
Vzdělávání
Rozvojová spolupráce
Jsme nadšenci v oboru šití a chceme sociálně podnikat, zaměstnávat OZP a lidičky ohrožené sociálním vyloučením. Jsme na úplném začátku - máme vizi,zkušenosti v oboru i s cílovou skupinou, máme prostory, vybavení, chuť, elán a nápady. Nechceme nic odfláknout a máme vysoké nároky na kvalitu.