PF 2016

10
bodů

Potřebujeme vytvořit PF pro naše příznivce a sponzory

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom obdařili naše spolupracovníky, radu města apod. originální PF naší neziskovky.

Popis

Rádi bychom obdařili naše spolupracovníky, radu města apod. originální PF naší neziskovky.
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.