Plakátek pro veřejnou sbírku

13
bodů

Vytvoření plakátku v různých rozměrech pro účely veřejné sbírky

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Získáváme podporu pro péči o těžce nemocné a umírající, kterou neuhradí v plné výši zdravotní pojištění.

Popis

Potřebujeme zaujmout prezentačním materiálem, který vystavujeme u veřejných pokladniček, případně použijeme pro inzerci v tisku (velikost A4 - A3 - A6)
Terénní péče o seniory, nemocné a umírající.
Společnost nabízí profesionální pomoc všem, které nemoc nebo stáří přivede do obtížné situace a chtějí i přesto zůstat v domácím prostředí. Nabízíme sociální služby 24 hod denně (dohled, základní ošetřování, pomoc s hygienou, zabezpečení stravování..), odbornou zdravotní domácí péči, specializovanou paliativní péči multidisciplinárního týmu (lékař, zdravotní sestry, psycholog a další zajistí péči o umírající v jejich domácím prostředí).