Evaluátor vzdělávacího projektu

13
bodů

Návrh výzkumu
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Evaluace dlouhodobého projektu, sběr dat, jejich hodnocení, tvorba závěrů a stanovování doporučení.

Popis

Úkolem bude monitoring a vyhodnocování dopadů lidskoprávně vzdělávacího projektu „Human rights friendly schools“ s mezinárodním rozměrem. Úkol je zadán průběžně, časová náročnost cca 4hod týdně do září.
česká pobočka mezinárodní lidskoprávní organizace
Lidská práva
Vzdělávání
Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu. Mezi cíle Amnesty International patří zejména propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny, zrušení trestu smrti a zastavení mučení, ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech, odstranění diskriminace a boj proti chudobě, zajištění práv uprchlíků a migrantů. Amnesty International se též celosvětově věnuje vzdělávání k lidským právům.