Pozvánka na narozeninovou oslavu - organizace

10
bodů

Letáček s informacemi o narozeninové oslavě.

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Informace pro rodiče o možnosti pořádání narozeninových oslav v našem RC.

Popis

Vytvořit poutavý letáček pro děti a rodiče. Naše neziskovka provozuje rodinné centrum a nově zde nabízíme pronájem rodinné herny rodičům za účelem přípravy a oslav narozenin dětí. Letáček by měl být veselý a poutavý :)
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.