Nový název oraganizace

0
bodů

Rádi bychom změnili název organizace, aby byl kratší a snadno zapamatovatelný

Marketing
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Současný název považujeme za dlouhý a špatně zapamatovatelný. Chceme mít název, který si snadno zapamatují jak klienti, tak i dárci

Popis

V současné době bude naše organizace měnit právní formu (z o.p.s. na z.ú.), při této příležitosti jsme se rozhodli i pro změnu názvu, který dlouhodobě považujeme za nevyhovující. Je zbytečně dlouhý a slovo Plzeň je zavádějící vzhledem k naší působnosti (Plzeňský a Karlovarský kraj). Rádi bychom název krátký, jednoduchý na zapamatovní, např. Raná péče ...
Pomáháme rodinám s dětmi se zrakovým/kombinovaným postižením
Sociální služby
Raná péče Kuk poskytuje služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Plzeňském a Karlovarském kraji. Naši poradci rané péče jezdí do rodin, kde se narodilo dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Pomáhají rodičům, aby na to nebyli sami, dávají jim informace, které potřebují, ale hlavně pomocí pomůcek, které do rodin vozí a zapůjčují, se snaží o to, aby se toho děti co nejvíce naučily a mohly se zařadit do běžného života ve svém městě ve své komunitě.