grafika

10
bodů

letáček

Design
Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

zkoušíme podnikat a dát našim uživatelům možnost si přivydělat a zároveň zlepšit svou finanční situaci

Popis

Potřebovali bychom pomoc se zhotovením letáčku o naší službě Úklid bez starostí, který bude lákavý pro oko a noví klienti řeknou proč ne. Letáček by měl být stručný, výstižný, přehledný.... :) Děkuji
Pomáháme lidem v tíživé životní situaci.
Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Charita v Otrokovicích a okolních obcích působí už 26 let a prostřednictvím devíti služeb se dlouhodobě snaží snižovat sociální potíže této oblasti. Poskytujeme pomoc seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci – lidem bez přístřeší, zadluženým osobám, samotným rodičům s dětmi a rodinám.