Grafický návrh oblíbeného webu "Pražské stromy"

13
bodů

Vytvoření nové grafické podoby (modernizace) webu o stromech v Praze

Tvorba webu
Design
Grafika
Velká práce | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Web je velice kladně vnímám veřejností, která ho hojně navštěvuje. Jeho grafika je již zastaralá a potřebuje změnu.

Popis

Sesterské stránky naší neziskové organizace by měly být modernizovány, tak aby fungovaly jako moderní a graficky přátelský web. Je potřeba vytvořit návrh na nové grafické uspořádání webu, které respektuje současné trendy a přitom stále bude převažovat informační hodnota webu. Nově budou pojaty jednotlivé záložky, jejich počet se zredukuje ještě více do tématických skupin. Návrh by měl být realistický, aby následně bylo možné (např. prostřednictvím další výzvy web přestavět). Jako nejlepší forma spolupráce se jeví nejprve osobní schůzka (v Praze, příp. jejím okolí), při které se udělají hrubé rysy návrhu. Ten pak bude graficky dopracován tak, aby ho bylo možné využít k následné přestavbě webu (např. prostřednictvím další výzvy). Jedná se o následující web www.prazskestromy.cz Kreativní práce na stránkách, které jsou pro svou hodnotu archivovány Národní knihovnou ČR, rozhodně nikde nezapadne.
Životní prostředí
Jsme nezisková organizace, naše poslání a cíle dále spočívají v dalším vzdělávání v oblasti dendrologie, publikační činnosti našich členů se zaměřením na památné a významné stromy, krajinnou i městskou zeleň. Realizujeme akreditované odborné a vzdělávací programy, konference, výstavy, exkurze. Spolupracujeme s lesnickými, zemědělskými, krajinářskými i ochranářskými organizacemi a se státními orgány, organizacemi, osobnostmi v oboru dendrologie dřevin a orgány samosprávy.