Překlad z AJ do ČJ

0
bodů

překlad z AJ do ČJ

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

pro vydání kalendáře potřebujeme přeložit texty z Aj do Čj

Popis

překlad receptů pro vydání kalendáře z Aj do Čj
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity