Titulky pro dokument o nás

0
bodů

vytvořit anglické titulky ke 20-ti minutovému dokumentu, který o nás byl natočen

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme činnost naší komunity prezentovat přátelům ze zahraničních komunit Archy a také zahr. dobrovolníkům, kteří nám pomáhají.

Popis

Prosíme o vytvoření titulků nebo alespoň překladu k mluveném slovu v dokumentu, který byl o nás natočen. Dokument je na YouTube zde: https://www.youtube.com/watch?v=ruyXlkCgyOk , případně můžeme poskytnout DVD verzi. Můžu předem poslat překlad nějakých sociálně - archovských termínů, které se v dokumentu vyskytují. Díky moc. PS: příští týden od čtvrtka 10.9. nás čeká důležité setkání se zástupcem komunity Archy, se kterým jednáme o připojení se k mezinárodní federaci komunit. Proto, když by se otitulkování stihlo do středy 9.9., bylo by super, že bychom mu to mohli promítnout...
komunita s lidmi s mentálním postižením
Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Jsme komunita s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných horách. Společně obnovujeme toto historicky významné místo v duchu tradic, řemesel a kulturního odkazu našich předků. Skrze vztahy v tomto společenství se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti. Co děláme: Tvoříme komunitu, ve které žijí a pracují nejen lidé s mentálním postižením, což prakticky znamená: - poskytujeme sociální služby: - centrum denních služeb, která rozvíjí člověka s mentálním postižením a zapojuje jej do běžného a života společnosti - sociálně terapeutické dílny (kulturní s kapelou BeneBend, dílna přírodních produktů), ve kterých lidé s mentálním postižením získávají pracovní návyky a dovednosti, aby se uplatnili na trhu práce - chráněné bydlení, ve kterém lidem s postižením pomáháme využívat svých přirozených možností a schopností, zapojit se do běžného života a prožívat pocit vlastní hodnoty - vytváříme chráněná pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností, zejména pro lidi s mentálním postižením: dílna keramická; dílna údržbová, ve které provádíme údržbové práce pro veřejnost a pro vlastní potřeby; dílna přírodních produktů - dekorativní vazby, sušení ovoce a bylin - obnovujeme místní kulturní a duchovní dědictví: pořádáme akce pro veřejnost (Svatoanenská pouť, Pašije, koncerty), děláme ukázky řemeslné výroby (tkaní, keramika, …), rekonstruujeme historické budovy v Modletíně (fara, lázně, ...) a postupně je zabydlujeme a využíváme pro naši činnost