Pozvánka na tábor

10
bodů

Potřebujeme vytvořit plakát / pozvánku na příměstský tábor.

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Na podzimní prázdniny plánujeme příměstský tábor a k tomuto táboru potřebujeme vytvořit plakát / pozvánku.

Popis

O podzimních prázdninách (29. - 30.10.2015) připravujeme pro děti příměstský dvoudenní tábor. Letošní téma bude Halloween. Na tento tábor potřebujeme pozvánku / letáček, který bude umístěný ve školách, školkách apod.
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.