Jazyková korektura a úprava textu brožury

13
bodů

Brožura o práci s lidmi s duševním onemocněním.

Copywriting
spisovná čeština
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme, aby naše brožura byla hezky česky.

Popis

Potřebujeme udělat korekturu a případné redakční úpravy na brožuře o cca patnácti stranách, kterou sestavili odborníci v sociální práci.
poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním
Sociální služby
Práh jižní Morava poskytuje lidem se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a dalších. Pomáháme prosazovat a hájit práva lidí s duševním onemocněním a zlepšujeme vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. Jsme pevnou součástí systému poskytovatelů sociálně-zdravotnických služeb Jihomoravského kraje. Intenzivně spolupracujeme s Psychiatrickou klinikou FN Brno Bohunice, Psychiatrickou nemocnicí Brno Černovice, Psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, s mnoha ambulantními psychiatry a psychology. Úspěšně realizujeme projekty financované z fondů EU.