grafické zpracování letáčku

0
bodů

vytvořit grafický návrh na letáček

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Hliník pro Charitu, výtěžek akce pomůže získat peníze na parní stelirizátor pro Charitní domov

Popis

Dobrý den, prosím o vytvoření letáku pro sběr hliníku. Sbírá se celý školní rok, mohou sbírat všichni, záštitu má starosta Otrokovic Mgr. Jaroslav Budka. Projekt podpoří a získanou částku zdvojnásobí Metalšrot Tlumačov. Jak poznat hliník....značka na obalu, není magnetický. Co sbírat...alobal, plechovky od nápojů, staré hrnce, dráty, plechy....Hliník se může průběžně nosit do Charitního domova Na Uličce 1617, nebo si pro něho po dohodě přijedeme. Letáček by měl být stručný, výstižný a především originální a vševypovídající
Pomáháme lidem v tíživé životní situaci.
Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Charita v Otrokovicích a okolních obcích působí už 26 let a prostřednictvím devíti služeb se dlouhodobě snaží snižovat sociální potíže této oblasti. Poskytujeme pomoc seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci – lidem bez přístřeší, zadluženým osobám, samotným rodičům s dětmi a rodinám.