Překlad výroční zprávy do AJ

13
bodů

překlad výroční zpráva do AJ

Překlady
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

pro prezentaci a propagaci činnosti organizace

Popis

Potřebujeme přeložit výroční zprávu za rok 2014 do AJ
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity