Redakční úprava textu příručky

13
bodů

Úprava textu příručky o lidech s duševním onemocněním o cca 30ti stranách

Copywriting
spisovná čeština
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Nejsme žurnalisti, umíme dělat sociální služby.

Popis

Potřebujeme redakčně upravit příručku, která je napsaná odborníky ze sociálních služeb.
poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním
Sociální služby
Práh jižní Morava poskytuje lidem se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a dalších. Pomáháme prosazovat a hájit práva lidí s duševním onemocněním a zlepšujeme vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. Jsme pevnou součástí systému poskytovatelů sociálně-zdravotnických služeb Jihomoravského kraje. Intenzivně spolupracujeme s Psychiatrickou klinikou FN Brno Bohunice, Psychiatrickou nemocnicí Brno Černovice, Psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, s mnoha ambulantními psychiatry a psychology. Úspěšně realizujeme projekty financované z fondů EU.