mrknout na dopis

7
bodů

posoudit dopis pro oslovení dárců

Fundraising
Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme rozeslat dopis potenciálním dárcům a rádi bychom zajistili jeho úspěšnost.

Popis

Sestavili jsme dopis, který se chystáme rozeslat potenciálním dárcům a sponzorům. Nyní bychom potřebovali, aby si jej někdo přečetl a řekl nám, zda je tato podoba dopisu přitažlivá natolik, že se čtenáři otevřou jeho sklady se zbožím nebo peněženka či bankovní účet směrem k naší organizaci, anebo bude ochotný nám věnovat čas a vejít s námi v jednání v této záležitosti.
poskytujeme sociální, zdravotní a humanitární služby
Lidská práva
Sociální služby
Služby poskytujeme zejména seniorům, rodinám s dětmi a lidem s fyzickým nebo kombinovaným postižením. Klademe důraz na lidský přístup, kvalitu a pružnost, vycházíme z křesťanských základů a usilujeme o zachování důstojnosti člověka.