Pomoc při vytvoření pozvánky/plakátku

10
bodů

Hledáme grafika, který zpracuje naše podklady pro připravovanou akci do formy zajímavého plakátu

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom II. ročník akce, sportovních her pro aktivní seniory, udělali víc profesionální a začali rovnou u pozvánky....

Popis

Začátkem tohoto roku připravujeme sportovní hry pro aktivní seniory 50+, které se budou konat začátkem září (6. 9.) ve venkovním sportovním areálu Gymnázia nad Štolou, v Letenských sadech. Tyto sportovní hry proběhly už minulého roku a rádi bychom vytvořili tradici. Z loňské akce máme fotky, taky připravený text pro letošní ročník, ale nemáme grafika, který by nám vše zpracoval do zajímavé podoby...A samozřejmě, ani dost finančních prostředků k zadání za komerční cenu.
Poslání AkSen: podpora a propagace aktivního života seniorů
Kultura
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanské sdružení AkSen v České republice, se sídlem v Praze, bylo založeno dne 23. 12. 2013, jako sesterská organizace slovenského AkSenu, který vznikl v roce 2009 v Piešťanech a svoji činnost rozšířil do dalších šesti regionálních center. Po roce a pár měsících své činnosti na poli kultury, sportu, vzdělávání a charitativní činnosti s AkSenem spolupracuje víc než sto aktivních seniorů a s každou novou akcí se hlásí noví zájemci. Cíle činnosti AkSen jsou tyto: (a) prosazovat zájmy seniorů; (b) zvyšovat povědomí o významu aktivit pro seniory a o aktivní roli seniorů ve společnosti; (c) zlepšovat integraci seniorů do společnosti a mezigenerační komunikaci; (d) umožňovat další vzdělávaní seniorů a konkrétní využití jejich životních zkušeností; (e) organizovat akce a poskytovat a zprostředkovávat služby pro seniory a zároveň služby poskytované seniory, a to samostatně i ve spolupráci s partnery; (f) poskytovat poradenské služby za účelem zlepšení orientace a samostatnosti seniorů ve vybraných oblastech života (bydlení, finance, zdraví, trh práce, společnost); (g) charitativní pomoc různého druhu pro sociálně slabší a postižené seniory.