Grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2014

13
bodů

vtipné, barevné a originální zpracování výroční zprávy organizace za rok 2014

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jako každý rok je naší povinností, ale i radostí zpracovat výroční zprávu za předcházející rok naší činnosti.

Popis

Potřebujeme graficky zpracovat výroční zprávu a připravit ji k tisku. Formát a typ vazby již máme daný, představu z loňských let také. Nicméně si rádi necháme poradit, nových neotřelých nápadů není nikdy dost :-) Pracujeme s dětmi a rodinami, takže i výroční zpráva by měla mít barevný, veselý a vtipný design. Veškeré podklady ke zpracování bychom dobrovolníkovi předali na přelomu března a dubna. Hotovou zprávu bychom měli rádi nejpozději do konce dubna. Děkujeme!
Pomáháme dětem vkročit do života.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Organizace Barevný svět dětí, z. s. byla založena v roce 2004 s prvotním záměrem podporovat děti opouštějící ústavní péči. Postupně se hlavní činnost přenesla od působení v dětských domovech k oblasti prevence. V současné době pracujeme s dětmi a jejich zákonnými zástupci převážně ze znevýhodněných a pěstounských rodin. K dalším aktivitám organizace patří vzdělávání a propojování odborníků z oblasti péče o tyto děti a rodiny. A od roku 2013 také projekty Služby pro pěstouny a Služby pro odborníky a veřejnost. Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy se potřebuje s někým poradit; nebo si jen postěžovat a ulevit od svých problémů. V rámci projektu „Kámoš“ tak děti poznávají dalšího kamaráda, na kterého se v případě nouze mohou obrátit se svými trablemi. Naši malí Kámoši se tak dvakrát týdně scházejí s asistentem-velkým Kámošem, který jim pomáhá s věcmi, které potřebují do školy. Velcí Kámoši ale fungují taky jako „vrba“, opora a rádce. Kámoši tak spolu tráví čas nejen nad domácími úkoly, ale také na různých volnočasových aktivitách a hromadných akcích Barevného světa dětí, o. s. Abychom rodinu co nejvíce podpořili, nabízíme rodičům a pěstounům kromě doučování dětí také systém podpůrných služeb. Zdarma tak mohou využít nabídku účastnit se například rodinných konzultací, terapií, schůzky s právním nebo finančním poradcem.