Vytvoření plakátu pro nábor mladých dobrovolníků

0
bodů

Prosíme o vytvoření plakátu motivujícího mladé lidi k dobrovolnické službě - pomoc seniorům a dětem

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zatím jsme si vždy plakáty dělali sami ve wordu. Rádi bychom nyní měli hezký profesionální moderní plakát, který by mladé lidi oslovil.

Popis

Vytvořit 1 plakát, který osloví mladé studenty (15 až 18 let). Použití: pro web, FB i k tisku na rozdávání a vyvěšení na nástěnky (tiskneme na A6, A5, A4, A3 a A2), prosíme o zaslání v pdf a jpg. Potřebujeme tam vložit nějaká loga, která bychom i s textem zaslali, popř. mohu dodat i fotky.

Komentáře

Dobrý den, je plakát v pohodě? Nedostala jsem odpověď, děkuji
sociální služby, dobrovolnictví, programy pro rodiny, NRP
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. (dále jen CPR Vysočina) bylo registrováno v srpnu 2010. Nabídkou programů a služeb napomáhá posilování rodinných vztahů a celkové podpoře rodin a také posílení významu tradičních rodinných hodnot ve společnosti. CPR Vysočina se zaměřuje na poskytování služeb pro celé rodiny i pro jejich jednotlivé členy: pro děti, mládež, rodiče a seniory. Jedná se o:  koordinaci dobrovolnické služby (vyhledání a vzdělávání dobrovolných pracovníků, kteří následně poskytují služby seniorům, osobám se znevýhodněním a rodinám s dětmi),  poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi,  práci s rodinami zařazenými do náhradní rodinné péče,  koordinaci, poskytování a podporu volnočasových a společenských aktivit pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost.  přípravu a zajišťování vzdělávacích programů (přednášky, semináře, kurzy) pro různé cílové skupiny (děti, mládež, rodiče, seniory, lektory, koordinátory, snoubence apod.).  spolupráci s dalšími podobně zaměřenými státními i nestátními organizacemi. Jednorázové kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost převážně z Jihlavy se staly již tradičními. Patří mezi ně např.: Karneval pro děti, Ples rodin, Týden pro rodinu, dílničky pro děti na Pouti ke sv. Jánu, Noc kostelů, letní příměstské tábory a podzimní vzdělávací program pro školy s názvem Toulky jihlavskou minulostí