Návrh obrázku obrázku/diagramu recyklace oděvů

13
bodů

Hledáme kreativce, který nám navrhne a nakreslí diagram recyklace oděvů v sociálním šatníku.

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Propagace recyklace oděvů v sociálním šatníku (dejte věcem druhou šanci).

Popis

Potřebujeme vytvořit obrázek, který lze umístit na roll-up či web, kde bude vysvětlen princip fungování sociálního šatníku: 1) Příjem oblečení od lidí (lidé nám nosí obnošené oblečení, které jim je malé nebo ho již nepotřebují) do budovy ČČK Oblečení má být vyprané, složené.Sbíráme oblečení, boty, povlečení, záclony, atd. 2) Třídění oblečení - naši dobrovolníci oblečení roztřídí na použitelné a nepoužitelné a rozdělí do regálů dle druhů. 3) Roztříděné oblečení a) Pěkné oblečení – výdej sociálně slabým b) Šeredné oblečení - předání pro průmyslové zpracování (výroba dek, tkanina na čištění strojů, atd.) Na oblečení mají nárok: - sociálně slabí - na základě potvrzení z městského úřadu - bezdomovci - propuštění z vězení 1x - lidé zasažení přírodní katastrofou či jinou mimořádnou událostí Obrázek by měl být určen zejména pro rool-up (lze ho navrhnout celý) ale měl by jít použít i jinam (např. web). Předem děkujeme.
Pomozte nám pomáhat
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Nadační
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Kurzy první pomoci, výuka první pomoci ve školách a školkách, humanitární jednotka, humanitární pomoc, propagace dárcovství krve a oceňování dárců, sociální šatník, domácí ošetřovatelská péče a další humanitární, sociální a zdravotní služby, spolková činnost.