Propagace dobrovolnického programu Sdílení o.p.s.

13
bodů

Plakáty a leták s informacemi o dobrovolnickém programu v domácím hospici Sdílení

Design
Grafika
Copywriting
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme plakáty a letáky k propagaci dobrovolnického programu.Chtěli bychom oslovit veřejnost a přilákat potencionální dobrovolníky.

Popis

PLAKÁT- informovat, že naše organizace hledá dobrovolníky. Nějakým vhodným sloganem nebo nápisem oslovit. (např. Objev v sobě DOBROvolníka, Sdílej dobro!, Staň se dobrovolníkem Sdílení o.p.s., Hospic hledá dobrovolníky, Buď dobrovolníkem-podanou rukou, vlídným slovem, úsměvem, sdílností) LETÁK - může být skládačka nebo cokoliv s informacemi o našem dobrovolnickém programu. V příloze posílám letáky naší organizace k inspiraci. Leták by měl obsahovat: kdo je dobrovolník,co je jeho úkolem (úkol dobrovolníka spočívá v naslouchání a rozhovorech, ve vyprávění nebo čtení knih, společně s uživateli si mohou zahrát stolní hry, luštit křížovky či sudoku nebo se vydat na procházku. Mimo individuální práci s uživateli mohou dobrovolníci pomoci při pořádání různých společenských akcí.) a koho vlastně navštěvuje (dobrovolníci navštěvují Domov pro seniory v Telči a nebo individuálně klienty domácího hospice Sdílení o.p.s.) Leták může obsahovat citát, např.„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“ PhDr. Jiří Tošner, předseda občanského sdružení HESTIA nebo kratší varianta „Chvilka pomoci je lepší než 10 dní soucit.“ rumunské přísloví Moc bych si přála pokud by šlo použít logo Sdílení-spirála a zelená barva. K nahlédnutí na našem webu jsou výroční zprávy. Nekonečné díky a krásné dny všem :-)!
Pomoc nemocným lidem, umírajícím, seniorům a jejich rodinám.
Pomáháme lidem, kteří si přejí zůstat doma. Poskytujeme domácí hospicovou péči a terénní odlehčovací službu, provozujeme poradnu a půjčujeme zdravotní pomůcky.