Grafický návrh papírových desek a lepeného bloku.

0
bodů

Chtěly bychom vytvořit grafický návrh papírových desek s tématikou inkluze lidí s postižením.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Chtěli bychom pěkným a důstojným způsobem podpořit práva osob s postižením.

Popis

Chtěli bychom návrh na kartonové desky s gumičkou, s 3 chlopněmi, formát A4. Na deskách by mělo být téma: Dejte mi šanci i já chci pracovat, bydlet, žít mezi vámi .... tohle bychom si ještě upřesnili a doladili. Desky my měli být opatřeny logy partnerů. Druhý návrh se týká poznákového bloku lepeného bez obalu velikosti A4.
Pomoc rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Pomáháme rodinám, které se starají o dítě s postižením, a dospělým osobám s postižením žít co nejnormálnější život. Naše organizace vznikla roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. Jsme tedy Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně a jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO (dále jen Apropo = asociace pro postižené). Úzce spolupracujeme se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti. Ve škole pomáháme vytvářet zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Jsme na Jičínsku jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje a pomáhá těžce handicapovaným dětem. Poskytujeme Osobní asistenci APROPO, provozujeme Denní stacionář APROPO, Sociální rehabilitaci APROPO, Sociálně terapeutické dílny APROPO, Poradenství pro život s postižením. Organizujeme další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče o pečující pomáháme i rodičům.