Grafický návrh Roll-upu

0
bodů

Pro prezentaci organizace potřebujeme vytvořit jednoduchý grafický návrh roll-upu s logem organizace

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Organizace často vystupuje na konferencích, prezentuje se na veřejnosti a pro potřebuje mít jednoduchý prezentační materiál.

Popis

Potřebujeme vytvořit jednoduchou grafiku pro roll up - rozměry 100*200. 1. Jednoduchý, stručný - minimum textu 2. Graficky výrazný, upoutá pozornost a zároveň musí umět sdělit, to o co se jedná 3. Použije se logo CSNN + barvy loga K dispozici bude z naší strany logo v křivkách. Pokud jde o text, tak asi jen popis činnosti ( Tlumočnické služby pro neslyšící) + www a email. Roll up potřebujeme použít na začátku června.
Poskytujeme tlumočení z/do znakového jazyka a další pomoc :)
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Poradenství
Jsme malá neziskovka, zabývající se tlumočením pro osoby se sluchovým postižením. Tlumočíme z/do českého znakového jazyku, děláme simultánní přepis a poskytujeme základní sociální poradenství. Mimo to děláme různé přednášky, besedy a aktivity pro komunitu neslyšících a nedoslýchavých. Největší akcí je Galavečer neslyšících. Naše služby poskytujeme v Moravskoslezském kraji a jsou zdarma. Financováni jsme MPSV, krajem, městy v našem kraji a sponzory. Je nás málo, ale snažíme se rozšiřovat, hledáme různé cesty, jak toho dosáhnout, ale vzhledem ke specifikám naši činnosti je to obtížné.