Tvorba licenční smlouvy/smlouvy o dílo

0
bodů

Poradit, která smlouva je vhodná a následně vytvořit smlouvu o dílo/licenční smlouvu.

Právo
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Potřebujeme mít jistotu, že webové stránky a logo projektu vytvořené jiným autorem jsou opravdu naše.

Popis

1, Poradit, která smlouva je vlastně třeba k tomu, abychom mohli volně nakládat s webovými stránkami a logem projektu. 2, Pomoci s vytvářením platné smlouvy, která tohle umožní. Podrobné informace o konkrétním případu poskytnu na mailu t.sad@centrum.cz.
Informace jako nejlepší prevence!
Naší prioritou jsou nezkreslené informace o sexuálním a reprodukčním zdraví. Co to znamená v praxi? Učíme mladé lidi komunikovat o sexu a jeho rizicích, ale i partnerských vztazích. Školeními, která pořádáme, jich prošlo už přes 2 000. Dále zajišťujeme odborné konference, poskytujeme anonymní poradenství a mnohé další.