Smlouva pro děti zapsané v MŠ / ZŠ

0
bodů

Revize a nová formulace vzorů smluv s rodiči dětí, které používáme.

Právo
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme správným jazykem naformulovat smluvní vztah mezi rodiči dětí / žáků a školou.

Popis

Máme existující vzory smluv, ale vzhledem k naší neodbornosti nejsou dotažené do podoby, v jaké by měly být. Veškerou energii i finance věnujeme péči o děti a potřebovali bychom v této oblasti Vaši pomoc. Máme také zkušenosti s komplikovanými situacemi, do kterých jsme se dostali - ty bychom mohli využít při nové formulaci smluv. Nedorozumění, která vycházejí ze špatných formulací smluv, nám odebírají čas a energii na práci, které bychom se rádi věnovali.
Podporujeme přirozené vzdělávání
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Občanská společnost
S velkým nasazením pracujeme na tom, abychom vytvořili prostředí, ve kterém se děti naučí být samostatné, porozumí do hloubky konceptům, pomáhají ostatním, váží si samy sebe díky práci, kterou dělají... To všechno stojí hodně osobního nasazení všech, kteří na projektu pracují. Rádi bychom ukázali, že se děti mohou učit s radostí a bez závislosti na autoritách. Že děti mohou spolupracovat a odmítat manipulaci. Věříme, že jim takový postoj zůstane a že je to cesta, jak podpořit dobře fungující společnost.