grafické zpracování pozvánky

0
bodů

pozvánka na 6. výstup parkinsoniků na Říp

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Světový den Parkinsonovy nemoci a další akce

Popis

V rámci Světového dne Parkinsonovy nemoci pořádáme 6. ročník výstupu PN na Říp
sdružujeme nemocné trpící Parkinsonovou nemocí
Sociální služby
Sdružujeme nemocné trpící Parkinsonovou chorobou v Praze a okolí, zajišťujeme různé aktivity, které parkinsonikům prospívají (cvičení, logopedie, plavání, arteterapie, různé společenské aktivity) a vhodně doplňují medikamentózní léčbu