Letáčky Bezbariérové tréninkové kavárny

13
bodů

Prosíme o zhotovení letáčků, které informují o kavárničce, v níž obsluhují lidé duševní nemocí.

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme rozšířit povědomí o kavárně a zvýšit návštěvnost. Chceme oslovit zejména vysokoškolské studenty.

Popis

Bezbariérová tréninková kavárna funguje pod střediskem sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním Charity Olomouc. O hosty se v ní starají lidé s duševní nemocí, kteří i nápoje, kávu,... připravují. V kavárně se používají Fair-Trade výrobky. Více se lze dočíst zde: http://www.olomouc.charita.cz/sluzby-charity-olomouc/lide-s-dusevnim-onemocnenim/bezbarierova-treninkova-kavarna/ Potřebujeme vytvořit grafický návrh (nejlépe v Corelu) letáčků formátu A5 a A6, které bychom mohli distribuovat především mezi studenty VŠ. Oceníme originální či alternativní vzhled zpracování. Další informace rád poskytnu v případě zájmu. Těším se na spolupráci :) M. Rejšek

Přílohy

1600-loga-foto.zip

Zvedáme ze země ty, kteří si sami nepomohou.
Kultura
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Charita Olomouc je nestátní nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě charit působících na území České republiky. Byla zřízena olomouckým arcibiskupem v roce 1992 a svoji činnost vyvíjí v oblasti olomouckého regionu. Úzce spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, úřady v regionu a také s farnostmi. V současnosti provozuje pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby specificky zaměřené podle cílových skupin. Středisko Samaritán pro lidi bez domova se věnuje lidem, kteří skončili z různých důvodů na ulici a nemají co jíst, kde spát,... Snažíme se jim řadou kroků v jejich situaci pomoci a ukázat možnosti řešení jejich situace. Středisko sv. Alžběty se věnuje lidem s tělesným handicapem a seniorům. Nabízí kompletní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Působí i mimo Olomouc v několika obcích. Středisko sv. Vincence pečuje o lidi s duševním onemocněním, snaží se nabídnout jim možnosti kvalitního využití volného času. Díky Bezbariérové tréninkové kavárně, kde mohou uživatelé připravovat nápoje a obsluhovat hosty, zvyšuje pracovní návyky a uplatnitelnost na trhu práce svých klientů. Středisko Khamoro se věnuje práci s etnickými menšinami. Zaměřuje se na osoby ohrožené sociálním vyloučením, věnuje se obzvláště dětem a mládeži. Nabízí jim možnosti volnočasových aktivit, snaží se působit preventivně vůči sociálně patologickým jevům. Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc nabízí služby a radu lidem v akutní krizi. Jedná se mnohdy o oběti domácího násilí, trestných činů, lidí, kterým zemřela blízká osoba, nebo postiženým různými katastrofami (např. povodně). Snažíme se nabízet komplexním způsobem nejen sociální služby, ale i zdravotní (ošetřovatelská služba, ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova) nebo duchovní (pastorační činnost). Chceme být, v souladu s naším posláním, pomocnou a podpůrnou rukou...