Grafické zpracování výroční zprávy za rok 2014

13
bodů

Hledáme grafika, který naši výroční zprávu 2014 oblékne do "koukavého hávu".

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Zlepšit přehlednost a orientaci ve VZ.

Popis

Hledáme někoho, kdo by z dodaného textu a fotografií vytvořil konečnou podobu výroční zprávy, která by byla přehledná a poutavá.
Pomáháme lidem v regionu Orlickoústecka.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Naši činnost rozvíjíme od roku 1992 jako nástupnická organizace sedmi Farních charit. Jsme nestátní nezisková organizace (církevní právnická osoba registrovanou u MK). Činností Oblastní charity je pomoc potřebným na území okresu Ústí nad Orlicí. Hlavní oblastí činnosti naší organizace je poskytování terénních zdravotních služeb a sociálních služeb, u kterých se zaměřujeme na širokou cílovou skupinu. Zabýváme se rovněž volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a službami pro rodinu. Dále poskytujeme služby humanitárního charakteru a díky Tříkrálové sbírce se snažíme zprostředkovat pomoc lidem v nouzi. Naše služby: Ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče, občanská poradna, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti mládež, osobní asistence, denní stacionář, pečovatelská služba, rodinné centrum, příměstský tábor, volnočasové aktivity pro děti, půjčovna kompenzačních pomůcek.