Konzultace k vizuální prezentaci Apropa Jičín.

13
bodů

Poradenství k zlepšení vizuální prezentace organizace ( plakáty, letáky, pozvánky).

Marketing
Grafika
Strategie
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Chceme zlepšit úroveň propagace - sjednotit výstupy směrem k veřejnosti. V současné době vnímáme problém našich nejednotných PR materiálů.

Popis

Audit dosavadních graf. materiálů, poradenství, doporučení jak postupovat směrem k vytvoření uceleného manuálu vizuální identity organizace. Máme dobré logo, hlavičkový papír, nové webové stránky a aktivní facebook, umíme psát výroční zprávy ( získali jsme 1. a 3. místo v celostátní souteži Být vidět), dělá nám problém tvorba plakátů, letáků, pozvánek ... v tom určitě chceme poradit.
Pomoc rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Pomáháme rodinám, které se starají o dítě s postižením, a dospělým osobám s postižením žít co nejnormálnější život. Naše organizace vznikla roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. Jsme tedy Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně a jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO (dále jen Apropo = asociace pro postižené). Úzce spolupracujeme se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti. Ve škole pomáháme vytvářet zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Jsme na Jičínsku jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje a pomáhá těžce handicapovaným dětem. Poskytujeme Osobní asistenci APROPO, provozujeme Denní stacionář APROPO, Sociální rehabilitaci APROPO, Sociálně terapeutické dílny APROPO, Poradenství pro život s postižením. Organizujeme další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče o pečující pomáháme i rodičům.