Grafické zpracování "Certifikátu o spolupráci"

13
bodů

Vytvoření "Certifikátu o spolupráci", ve kterém budeme mít možnost dle potřeby měnit část textu.

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme tímto certifikátem poděkovat firmám, které našim klientům darují např. volné vstupenky na výstavy, na sportoviště, do bazénu atp.

Popis

Hledáme grafika, který bude tak hodný a zpracuje jednoduchý certifikát, ve kterém budeme moci dle potřeby měnit částečně text. Jedná se o certifikát "Potvrzení a poděkování za spolupráci". Certifikát bude věnován jednotlivým firmám, které pro naše dětské klienty v rámci projektu "Kámoš" darovaly/darují např. volné vstupenky do kina, divadla, na výstavy, do bazénu atp. Grafikovi rádi dodáme naši představu (včetně textu) a logo organizace. Jde nám zejména o to, aby byl certifikát variabilní a bylo možno jej v jeho hlavních částech upravovat (např. měnit názvy firem; datum, kdy byl certifikát vystaven a pro jaké období platí; měnit předmět darování).
Pomáháme dětem vkročit do života.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Organizace Barevný svět dětí, z. s. byla založena v roce 2004 s prvotním záměrem podporovat děti opouštějící ústavní péči. Postupně se hlavní činnost přenesla od působení v dětských domovech k oblasti prevence. V současné době pracujeme s dětmi a jejich zákonnými zástupci převážně ze znevýhodněných a pěstounských rodin. K dalším aktivitám organizace patří vzdělávání a propojování odborníků z oblasti péče o tyto děti a rodiny. A od roku 2013 také projekty Služby pro pěstouny a Služby pro odborníky a veřejnost. Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy se potřebuje s někým poradit; nebo si jen postěžovat a ulevit od svých problémů. V rámci projektu „Kámoš“ tak děti poznávají dalšího kamaráda, na kterého se v případě nouze mohou obrátit se svými trablemi. Naši malí Kámoši se tak dvakrát týdně scházejí s asistentem-velkým Kámošem, který jim pomáhá s věcmi, které potřebují do školy. Velcí Kámoši ale fungují taky jako „vrba“, opora a rádce. Kámoši tak spolu tráví čas nejen nad domácími úkoly, ale také na různých volnočasových aktivitách a hromadných akcích Barevného světa dětí, o. s. Abychom rodinu co nejvíce podpořili, nabízíme rodičům a pěstounům kromě doučování dětí také systém podpůrných služeb. Zdarma tak mohou využít nabídku účastnit se například rodinných konzultací, terapií, schůzky s právním nebo finančním poradcem.