Propagace dobročinného obchůdku

13
bodů

Zhotovení grafických materiálů pro propagaci dobročinného obchůdku.

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Nalezení kanálů komunikace s cílovými skupinami, pro které je obchůdek určen. Oslovení dárců i nakupujících.

Popis

Potřebujeme zhotovit grafické návrhy pro propagaci dobročinného obchůdku. Jde o uvítací ceduli (logo organizace, název obchůdku, otevírací doba, sortiment), plakátky cílené ke studentům a malé letáčky (formát A6). Materiály by obsahovaly údaje, které lze k obchůdku nalézt zde: www.olomouc.charita.cz/sluzby-charity-olomouc/lide-bez-domova/prodejna-u-samaritana. Děkujeme :)
Zvedáme ze země ty, kteří si sami nepomohou.
Kultura
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Charita Olomouc je nestátní nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě charit působících na území České republiky. Byla zřízena olomouckým arcibiskupem v roce 1992 a svoji činnost vyvíjí v oblasti olomouckého regionu. Úzce spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, úřady v regionu a také s farnostmi. V současnosti provozuje pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby specificky zaměřené podle cílových skupin. Středisko Samaritán pro lidi bez domova se věnuje lidem, kteří skončili z různých důvodů na ulici a nemají co jíst, kde spát,... Snažíme se jim řadou kroků v jejich situaci pomoci a ukázat možnosti řešení jejich situace. Středisko sv. Alžběty se věnuje lidem s tělesným handicapem a seniorům. Nabízí kompletní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Působí i mimo Olomouc v několika obcích. Středisko sv. Vincence pečuje o lidi s duševním onemocněním, snaží se nabídnout jim možnosti kvalitního využití volného času. Díky Bezbariérové tréninkové kavárně, kde mohou uživatelé připravovat nápoje a obsluhovat hosty, zvyšuje pracovní návyky a uplatnitelnost na trhu práce svých klientů. Středisko Khamoro se věnuje práci s etnickými menšinami. Zaměřuje se na osoby ohrožené sociálním vyloučením, věnuje se obzvláště dětem a mládeži. Nabízí jim možnosti volnočasových aktivit, snaží se působit preventivně vůči sociálně patologickým jevům. Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc nabízí služby a radu lidem v akutní krizi. Jedná se mnohdy o oběti domácího násilí, trestných činů, lidí, kterým zemřela blízká osoba, nebo postiženým různými katastrofami (např. povodně). Snažíme se nabízet komplexním způsobem nejen sociální služby, ale i zdravotní (ošetřovatelská služba, ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova) nebo duchovní (pastorační činnost). Chceme být, v souladu s naším posláním, pomocnou a podpůrnou rukou...