Překlad materiálu do angličtiny

13
bodů

Překlad materiálu do angličtiny

Překlady
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro oslovení sponzorů potřebujeme přeložit prezentaci projektu do angličtiny

Popis

Jedná se o prezentaci projektu - cca 5 stránek proloženou fotografiemi, kterou potřebujeme přeložit do angličtiny děkujeme
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity