Facelift starého loga

13
bodů

Profesionální přepracování původního, neodborně sestaveného loga.

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Naše činnost se neustále rozšiřuje a proto potřebujeme reprezentativní logo vhodné nejen na letáčky, ale i na internet, do videí, apod.

Popis

Někteří studenti se na nás obracejí s připomínkou, že naše logo vypadá, jako bychom ho vytvořili v "malování". Je prý příliš ploché, statické, mdlé. Přesto, jeho základní koncept už se vžil a proto bychom jej neradi měnili úplně. Potřebovali bychom logo znovu profesionálně zpracovat a dodat mu onu žádanou plasticitu, dynamiku, barevnou vyváženost. Podmínkou je ovšem zachování motivu stříšky/šipky a modrého pozadí (bez ohledu na odstín). Současná podoba loga je součástí našeho profilu. Přikládáme černobílé logo ve formátu png.
Spolek pro podporu veřejné angažovanosti studentů UPOL
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Účelem spolku je dlouhodobě přispívat k vytváření možností účasti studentů na akademickém, společenském, kulturním a politickém životě Univerzity Palackého. Poskytujeme poradenství a asistenci při realizaci veřejně prospěšných studentských projektů.