Hledáme jazykového korektora/korekturku

13
bodů

Korektura textů našich nových webovek

Copywriting
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Máme nové webové stránky a moc by nám pomohlo, kdyby korektor/ka prošla a zrevidovala texty.

Popis

Jedná se o korekturu textů hlavní stránky a článků, korektura nám pomůže odhalit, zda jsme něco nepřehlédli, nezapomněli a nebo u jazykových oříšků neudělali chybu. Nové webovky na www.inexsda.cz
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.