Převedení mandal do křivek

13
bodů

Máme ručně nakreslené mandaly pro knihu a rádi bychom je vydaly.

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Graficky se lépe pracuje s mandalami, které jsou překreslené do křivek - navíc to lépe vypadá.

Popis

Naše mandaly nás baví, ale stále je kreslíme v ruce. Pro grafické zpracování to není úplně ideální a pro tisk do knihy už vůbec ne. Lépe vypadají pravidelné mandaly, ručně překreslené do křivek. Část už máme hotovou, ale nedaří se nám to dokončit. Pomůžeš nám?
tvoříme harmonii
Kultura
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Centrum Mandala z.s. je spolek, jehož cílem je zlepšit společenské klima prostřednictvím nabídky vzdělávacích a seberozvojových programů. Ty jsou zaměřeny na vytvoření prostoru sama pro sebe, kreativní sebepoznání, posílení schopnosti změnit to co mi nevyhovuje a vzít život do svých rukou. Věříme, že spokojení a šťastní lidé tvoří šťastnou společnost. Pořádáme kurzy, které jsou zajištěny našimi lektory nebo lidmi, kteří využívají našich prostor pro vlastní seberealizaci.