Logo pro volnočasový kroužek

13
bodů

Hledáme šikovného grafika

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Požadujeme vytvoření zcela nového loga pro kroužky s tematikou starověku

Popis

Pro projekt volnočasových kroužků potřebujeme vymyslet a vytvořit zcela nové logo. Tyto kroužky jsou pro děti a mladistvé. Děti se vrátí zpět v čase a zažijí si na vlastní kůži, jak se žilo Germánům a Římanům ve 2. stol.n.l.
Římané a Germáni na Olomoucku
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Jsme NNO, založená 25.2.2013. Klademe si za cíl propagovat město Olomouc jako nejsevernější bod ve střední Evropě, kde je archeologicky doložen pobyt římských vojsk. Římští vojáci se do této oblasti probojovali během tzv. markomanských válek ve 2. stol.n.l. Široké veřejnosti hodláme tento fakt prezentovat na každoročních festivalech, vystoupeních a workshopech, budeme organizovat s dalšími organizacemi volnočasové zájmové kroužky pro děti a příměstské tábory. Naším největším snem je vybudování archeoparku (v blízkosti archeologicky doloženého krátkodobého tábora v lokalitě Olomouc - Neředín), kde si široká veřejnost interaktivně vyzkouší život z období 2. stol.n.l.