Kontrola webových stránek a zpětná vazba

0
bodů

Kontrola webu a zpětná vazba na logiku a srozumitelnost

Copywriting
Sociální sítě
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Odstranění chyb a nedostatků na webových stránkách, snadnější vyhledávání informací pro uživatele

Popis

Rádi bychom, aby si někdo nezaujatý prohlédl naše webovky a facebookový profil, našel tam nelogické chyby a věci, které nevypadají dobře. Dále aby si zkusil vyhledat informace a dal nám zpětnou vazbu, co nefunguje, či je pro uživatele obtížné.
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.