Grafické zpracování osvědčení

0
bodů

Grafické zpracování osvědčení na vzdělávací programy

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro akreditaci programů a jako výstup pro účastníky

Popis

Potřebujeme zpracovat grafický návrh osvědčení pro účastníky kurzů. Jde o šablonu, kterou budeme používat na všechny kurzy První akreditaci máme na kurz komunikace - "Slyším dobře?" Půjde o vzorové osvědčení. Šablonu budeme používat pro všechny kurzy.

Komentáře

Nutné náležitosti osvědčení:
Název vzdělávací instituce: Pražský vzdělávací institut Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9
Číslo akreditace vzd. programu
Jméno a příjmení, titul, účastníka vzdělávání
datum a místo narození účastníka
číslo osvědčení
název zvdělávacího programu
rozsah vzdělávycího programu
podpis oprávněných osob /statutární zástupce
razítko a datum
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.